«Ο άνθρωπος τών επιθυμιών, δέν μπορεί, παρά να είναι «φοβισμένος», αφού είναι βέβαιο ότι κάθε στιγμή «διακυβεύεται» κάποια επιθυμία του. Το γεγονός αυτό τον καθιστά ποικιλοτρόπως «επιθετικό», συνήθως πρός τους άλλους κι άλλοτε πρός τον εαυτό, με αποτέλεσμα τη δυστυχία.»~Στρατής Οικονόμου

photo by DesPin

Αξιοσημείωτα από το βιβλίο «Η ΟΔΟΣ επανόδου στον Έρωτα, στην Αλήθεια, στη Ζωή, στην α γ ά π η» του Στρατή Οικονόμου (Ψυχιάτρου-Ψυχοθεραπευτού) 

Συνέχεια…
Η «πληροφορία» αποτελεί, υλικό μόνο του λογικού μέρους της ψυχής. Για να καταστεί «γνώσι», πρέπει να την επεξεργασθεί και να την κάνει «αποδεκτή» η συνόλη Ύπαρξι.

– Νά, λοιπόν ο πρώτος στόχος τής Παιδείας του «γνώθι σαυτόν»: Αμφισβήτηση δι’ αποδείξεων, τής «εξυπνάδος» του λογικού μέρους της ψυχής. Μάθησι ώστε η (συνόλη) Υπαρξι να μπορεί να τίθεται ενώπιον «α-ποριών» τις οποίες και να επιλύει κι όχι να θέτει μηχανικά, μόνη της η λογική «ερωτήματα» και να προσπαθεί πάλι μόνη της να τα επιλύσει. Κατάκτησι λοιπόν της (ορθής) λογικής, η οποία βρίσκεται στον αντίποδα της συμφεροντο-λογικής.

– Έτσι, ενώ έως τότε η ψυχή λειτουργούσε ως λιβιδινική μηχανή – κατα παρομοίωσι ως ηλεκτρική σκούπα, ρουφώντας εντός της όλα τα σκουπίδια των ηδονών και των απολαύσεων-, αρχίζει τώρα να λειτουργεί ως ερωτική μηχανή-κατα παρομοίωσι ως εκτοξευτήρας θερμού αέρος (σεσουάρ)- καθώς αναπέμπει πρός τον Θεό τα δια του Έρωτος έργα της Αρετής και αντανακλά πρός το Σύμπαν την δεχομένη Αγάπη (θεσι Γ’ ) , παραμένοντας σταθερά πλέον ενωμένη με τον Θεό.

Ο άνθρωπος γίνεται Άνθρωπος, επέρχεται η Θέωσι, αφού λειτουργεί «καθ’ομοίωσιν» του Δημιουργού του, δηλαδή Αγαπά!

Η Αρετή λοιπόν προϋποθέτει τήν Ορθή λογική (εκ του Λόγου), τόν Έρωτα(εκ του Θυμού) και την ισχυρή βούλησι (εκ τής Δυνάμεως του Πνεύματος) και είναι αυτή η οποία κλείνει συνεχώς τίς διόδους της Libido, oπότε το κενό το οποίο δημιουργείταί γεμίζει από Έρωτα.

– Τόσο η απόλαυσι όσο και η ικανοποίησι δίνουν στον άνθρωπο το βίωμα της χαράς. Με τη μεγάλη όμως διαφορά οτι στήν πρώτη περίπτωσι η χαρά είναι πρόσκαιρη και παραχωρεί τη θέσι της σε αδυναμία, η οποία όταν συνειδητοποιηθεί επιφέρει λύπη, ενώ στη δευτέρα περίπτωσι είναι μόνιμη και αυξανομένη απο συνεχή προσπόρισι δυνάμεως· και να γιατί : Διότι απολαμβάνω σημαίνει οτι παίρνω εντός μου δια των αισθητηρίων μου ύλη, ενέργεια ή επίδρασι δυνάμεως (γεύσι, τροφή, φωτόνια και ηχητικά κύματα αντίστοιχα κ.ά.), καλύπτοντας κάποια ανάγκη μου.

-Απλό και πρόσφορο παράδειγμα για όλα τα παραπάνω είναι και το εξής :

α) Η εξωτερική δύναμη η οποία επιδρά σε ένα άτομο τής ύλης και αναγκάζει το ηλεκτρόνιό του να μετακινηθεί σε μια πιό εξωτερική στιβάδα ανισορροπίας, μπορεί να παρομοιασθεί με τη δύναμι της απολαύσεως, η οποία όπως είπαμε επέρχεται απο κατανάλωσι λιβιδινικής ενεργείας.
β) Η δύναμι η οποία συγκρατεί το ηλεκτρόνιο σε τροχιά ισορροπίας γύρω από τόν πυρήνα, αλλά και τους πυρηνικούς σχηματισμούς -η γνωστή μας πυρηνική – μπορεί να παρομοιασθεί με τη δύναμι της ικανοποιήσεως η οποία προέρχεται απο την κατανάλωσι ερωτικής ενεργείας.
γ) Τέλος η «καθ’ αυτή πυρηνική» δύναμη η οποία συνέχει τα κουάρκς -μας είναι άγνωστη- και τη φαντάζομαι ασύγκριτα μεγαλύτερη τής γνωστής μας πυρηνικής, μπορεί να παρομοιασθεί με τη δύναμη της Αγάπης, η οποία προέρχεται από την ανάλωσι τής αγνώστου για τον άνθρωπο(υπερτάτης)ενεργείας του Θυμού.

Αντίστοιχη διαβάθμισι με τίς φυσικές δυνάμεις έχουν και οι ψυχικές. Όπως η εξωτερική δύναμι διεγέρσεως-ανισορροπίας- είναι μικρότερη απο την ηλεκτρομαγνητική γι ‘αυτό και γρήγορα το άτομο βρίσκει την ισορροπία του με επάνοδο του ηλεκτρονίου στην αρχική του θέσι και η ηλεκτρομαγνητική είναι πολύ πιο μικρή από την πυρηνική δύναμι, έτσι ακριβώς και η δύναμι τής ικανο-ποιήσεως είναι πολύ ισχυρότερη απο τη δύναμι της ηδονής κι η δύναμι τής Αγάπης ασύγκριτα μεγαλύτερη απο αυτή της ικανο-ποιήσεως.

– Οταν υπερνικηθεί η βαρύτητα-ακόμη κι αν έχουν τελειώσει τα καύσιμα,τα οποία βέβαια στην περίπτωσι του Ερωτος δεν τελειώνουν ποτέ αφού αυτός συνεχώς ενεργοποιείται από την απροσμέτρητη Αγάπη-, η Ψυχή (πύραυλος) συνεχίζει το ατελείωτο ταξείδι στο άπειρο, ελκομένη πλέον από τη Δύναμι «Αγάπη», την Οποία και αντανακλά στο Πάν «καθ’ομοίωσιν» του Θεού κι έτσι φαίνεται ως ολόλαμπρος Ήλιος. Δεν νοιώθει πλέον ικανοποίησι, αλλά το βίωμα τής ήρεμης και ατελείωτης Χαράς καθώς είναι άρρηκτα ενωμένη με τον Δημιουργό της. Η βαρύτητα (Libido) δεν υπάρχει πλέον, γι’αυτό και η «Αγάπη ουδέποτε εκπίπτει».

Διαλέγω το παράδειγμα της Προσευχής ως υπέρτατη πράξι ψυχαγωγίας. Κι όμως αυτή η πράξι πάντα ξεκινάει και κατα κανόνα μένει στο επίπεδο της διασκεδάσεως. Αυτό συμβαίνει όταν στην πράξι αυτή με ωθεί η ανάγκη (επιθυμίες, φόβοι και αγωνία) κι όχι ο Έρωτας ο οποίος αναλώνεται προς ένα και μόνο στόχο, αυτόν της «καθ’ομοίωσιν»τού Θεού λειτουργίας της ψυχής μου, οπότε και μόνον τότε πρόκειται περι πράξεως ψυχαγωγίας.

Το Πύρ του Λόγου έχει στόχο να «θερμάνει το έδαφος», ώστε οι ουσίες του κόκκου -Πρωτέρωτος-, να κάνουν ν’ανθίσει το λουλούδι του Ερωτος και να τροφοδοτήσουν τις ρίζες του Κλήματος, δηλαδή τις Αρετές, καθώς ταυτοχρόνως θα καίει τα ζιζάνια της Libido (Αφροδίτη, ηδονές)

– Όπως και σε άλλο σημείο σου είπα οτι για να είσαι σε θέσι να απαρνηθής τον εαυτό σου θα πρέπει απαραιτήτως πρώτα να τον γνωρίσεις, έτσι κι εδώ σου λέγω, οτι για να αγαπήσεις τον πλησίον σου όπως τόν εαυτό σου, θα πρέπει πρώτα να γνωρίσεις ποιος είσαι εσύ και τί είναι η Αγάπη.

Ας μή συγχέουμε όμως την μηχανικότητα με τον συντηρητισμό. Διότι αυτός μαζί με το κακό, συντηρεί και το καλό. Η μηχανικότητα όμως είναι ασυνείδητη συμπεριφορά και χαρακτηρίζεται από την αδιακρισία μεταξύ καλού και κακού. Διότι κακό γι’ αυτήν, είναι μόνον ό,τι δεν επαναλαμβάνεται μηχανικά.

– Όποιος όμως είχε έστω μία κάποια αμυδρή εμπειρία της Αγάπης, γνωρίζει ότι η Αγάπη «φαίνεται», είναι ορατή όπως το φως, το οποίο δεν μπορούμε να το συλλάβουμε με άλλα αισθητήρια παρα μόνο με τούς οφθαλμούς, διότι η Αγάπη είναι Δύναμι κι εκδηλώνεται δια της κινήσεως, δια των έργων. Φαίνεται στα έργα!

– Τρείς λέξεις –ρήματα-τίς οποίες εκατοντάδες φορές, χρησιμοποιούμε καθημερινά χωρίς επίγνωσι-, φοβούμε ότι πρέπει να πω και συχνά χωρίς γνώσι- , είναι καθοριστικής σημασίας. Πρόκειται για το νομίζω, το θέλω και το μπορώ.Είναι οι λέξεις-έννοιες οι οποίες απαρτιώνουν το ψυχικό τρίγωνο, διότι: Το νομίζω έχει να κάνει με τη λογική πλευρά του, το θέλω με τη έννοια του δύναμαι και του βούλομαι-, με τη βουλητική.

Κανείς μα κανείς, είτε ζώο είτε άνθρωπος, είτε Εθνος, δεν επιτίθεται αν δεν φοβηθεί. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό.Το ονομάζω δε μυστικό, διότι η διαστρεβλωμένη λογική του ανθρώπου, τον έχει κάνει δυστυχώς να πιστεύει, ότι πάντα επιτίθεται ο δυνατός και άφοβος.

– Το διακριτικό μάτι τού λαού και πάλι το διεπίστωσε και το διετύπωσε. «σκύλο που γαβγίζει μην τον φοβάσαι». Αλλά πώς ερμηνεύεται αυτό; Ο σκύλος επιτίθεται φραστικά -γαβγίζοντας-, διότι φοβάται ο ίδιος, αλλά σε τόσο βαθμό ώστε δεν αποφασίζει ακόμη να επιτεθεί με πράξεις. Αν λοιπόν δέν τόν φοβίσουμε περισσότερο δεν πρόκειται να μάς επιτεθεί.

– Εάν υπάρχει δυνατότητα λεκτικής επικοινωνίας με τον ασθενή -και συνήθως υπάρχει όταν ο ειδικός κάνει προληπτικές συνεντεύξεις μαζί του-, τότε τα καλύτερα αποτελέσματα τα δίνει η μαγική λέξη «μη φοβάσαι», όταν προφέρεται με πειστικότητα και προπαντός χωρίς φόβο και ταραχή αυτού που την εκπέμπει.

– Ο άνθρωπος τών επιθυμιών, δέν μπορεί, παρά να είναι «φοβισμένος», αφού είναι βέβαιο ότι κάθε στιγμή «διακυβεύεται» κάποια επιθυμία του. Το γεγονός αυτό τον καθιστά ποικιλοτρόπως «επιθετικό», συνήθως πρός τους άλλους κι άλλοτε πρός τον εαυτό, με αποτέλεσμα τη δυστυχία.

(μέρος α’)

(μέρος β’)

(μέρος γ’)

by SearchingΤheMeaningOfLife


Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.

Gradina Magica

Fii schimbarea pe care vrei sa o vezi in lume!

V Ramasamy

A Globetrotter

HS-Johnathan F. Pugh

Enjoy as I share with you.

My Blog

Just another WordPress.com site

Et si Facebook disparaissait?

DES TEXTES SUR TOUT ET... SURTOUT DES TEXTES!

Radio Libre Albemut

Emitiendo desde el otro lado

Achim Bornemann

Soundscapes & Images

Αρέσει σε %d bloggers: