«Σήμερα ονομάζουμε πλούσια τη γλώσσα η οποία διαθέτει πολλές λέξεις για να περιγράψει μία έννοια. Αυτό όμως αποδεικνύει μικρό εύρος και χαμηλή ένταση ενεργειακού φορτίου.»~Στρατής Οικονόμου

photo by StavTsik

Αξιοσημείωτα από το βιβλίο «Η ΟΔΟΣ επανόδου στον Έρωτα, στην Αλήθεια, στη Ζωή, στην α γ ά π η» του Στρατή Οικονόμου (Ψυχιάτρου-Ψυχοθεραπευτού) 

– Διότι τα πάντα, υπάρχουν μόνον, στον βαθμό που ο ίδιος τα αντιλαμβάνεται και τα αναζητά…

Για να μπορέσει όμως κάποιος να «σπρώξει» στη σωτηρία, πρέπει να αγαπά.

– Διότι δεν έχουμε «ώτα ακούειν» και είμαστε τυφλοί στο νου και τους οφθαλμούς και δεν αποζητούμε (εράμεθα) την Αγάπη αλλά εκδηλώσεις τέτοιες οι οποίες πληρώνουν την ανάγκη επιβεβαιώσεως του εαυτού (κενοδοξία), ανατροφοδοτούν τον εγωισμό κι άρα μας απομακρύνουν όλο και περισσότερο από την Αγάπη, Ζωή και μας οδηγούν στο θάνατο.

– Αρα λοιπόν η ορθή παρατήρηση με την ορθή λογική, επιβάλλει να δεχθούμε ότι ένα ένστικτο αυτού του είδους, δηλαδή καθοριστικού για την επιβίωσι, πρέπει να προικοδοτεί το ον από τη στιγμή της υπάρξεώς του, άρα να δεχθούμε δημιουργό του όντος.

Αρα κίνησι σημαίνει ζωή και η παύσι της σημαίνει τον θάνατο.

– Τα πάντα κινούνται, τα πάντα βρίσκοντα μέσα στο χρόνο. Κίνησι είναι και ο χώρος και ο χρόνος. Είναι αδύνατο να νοηθεί και να βεβαιωθεί ο χώρος χωρίς κίνηση, ακόμη δε πιο φανερά ο χρόνος.

– Επίσης και στ’ ανθρώπινα, αντί να προσδιορίζουμε τον βίο του ανθρώπου με περιστροφές της Γης γύρω από τον Ήλιο (έτη), ίσως θα ήταν πιο αξιόπιστος αν τον προσδιορίζαμε με τον αριθμό των συστολοδιαστολών της καρδιάς του, οπότε θα είχαμε κι έναν ποιοτικό προσδιορισμό πέρα από τον ποσοτικό.

Τα «μεγάλα» επιτεύγματα του ανθρώπου, δεν είναι τίποτε άλλο από χρησιμοίησι κάποιων υπαρχουσών κινήσεων, ή επίτευξι μετακινήσεων (ηλεκτρόνια ή τα άλλα σωματίδια της διασπάσεως του ατόμου) και αφορούν τις γνωστές διαστάσεις της ύλης. Το μεγαλύτερο όμως κατόρθωμά του -το οποίο σπανιότατα επιτυγχάνει-, είναι η μετακίνησι της ψυχής του, έτσι ώστε να λειτουργεί κατα εντελώς αντίστροφο τρόπο κι αντί να χρησιμοποιεί το ενεργειακό υλικό το οποίο -όπως θα δούμε πιο κάτω-, ονομάζεται ηδονή-απόλαυσι, (libido), να χρησιμοποιεί αυτό το οποίο ονομάζεται «Έρως».

– Προκειμένου να κατασκευάσουμε μία οικοδομή, το ορθό είναι, ο πολιτικός μηχανικός να κάνει την στατική μελέτη (δομή), ενώ ο αρχτέκτων, έχοντας πάντα κατα νου τον ρόλο τον οποίο θα επιτελέσει αυτή (λειτουργία) ,να σχεδιάσει κατα τον καλύτερο τρόπο τη λειτουργικότητά της. Με άλλες λέξεις η δομή έχει να κάνει με τη στατική (τη μορφή, την εικόνα), ενώ η λειτουργία με τη δυναμική, δηλαδή την περιεχόμενη κίνησι).

– Το θαυμαστό είναι ότι ο γενετικός κώδιξ χαρακτηρίζεται από την αρχή, ότι είναι ο αυτός στο κάθε έμβιο ον, δηλαδή το μικρόβιο, το φυτό ή τον άνθρωπο και αυτή η πραγματικότητα επιβάλλει την αντίληψη της ισότητας των όντων.

Η ύπαρξι της Ενέργειας του Θυμού, με τον Λόγο μετατροπής της σε Δύναμι του Πνεύματος, αποτελούν την Αρχή η οποία δίνει τη δυνατότητα στην Ψυχή, ώστε το θυμικό της, με την Ορθή Λογική και τη Δυνατή Βούληση, να λειτουργήσουν «καθ’ ομοίωσιν» (δηλαδή αγαπητικά) κι έτσι, να μπορεί η Ψυχή να αντνακλά τη Χάρι του Θεού στα άλλα όντα.

– Όταν σκοπός μου είναι να ανέβω στη στέγη του σπιτιού μου, το τελευταίο σκαλοπάτι της σκάλας την οποία χρησιμοποιώ, είναι αυτό που με κάνει να πραγματοποιήσω τον σκοπό μου’ είναι όμως βέβαιο ότι χωρίς το πρώτο σκαλοπάτι, η άνοδος δεν επιτυγχάνεται. Με κριτήριο λοιπόν την άνοδο, το τελευταίο σκαλοπάτι της κλίμακος είναι σπουδαίο, το κορυφαίο, αλλά το πρώτο είναι το βασικό (θεμελιώδες) .

– Αφού λοιπόν η Δημιουργία ως θέσι, είναι το καλό, τότε το κακό είναι η άρνησι της Δημιουργίας, η αντίθεσι, η ανυπαρξία, ο θάνατος.

– Αφού κατά τον βίο -μηχανιστικά- έμαθε ότι υπακούουν οι αδύνατοι, δεν μπορεί να σκεφθεί ότι κάποιος μπορεί να υπακούει, ακριβώς επειδή είναι δυνατός, κι άρα δεν φοβάται να υπακούσει.

Τελικό ψυχολογικό συμπέρασμα: Η συμφεροντο-λογική με θεμελιώδες γνώρισμα την οκνηρία και η δόμησι του ασυνειδήτου, είναι αποτελέσματα του δράματος, του προπατορικού αμαρτήματος, κληρονομούμενα.

– Οι πρωτόπλαστοι μολονότι ζούσαν μέσα στο αγαθό, εξέπεσαν. Εμείς που ζούμε πλέον έκπτωτοι – εντός του πονηρού, άρα έχοντας την πείρα του -άμποτε επανέλθουμε εντός του Αγαθού, δηλαδή εντός της Αγάπης (παλιγγενεσία), αποκλείεται νέα πτώση όπως κατηγορηματικά μας το δηλώνει και ο Απόστολος Παύλος λέγοντας: η Αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

Σήμερα ονομάζουμε πλούσια τη γλώσσα η οποία διαθέτει πολλές λέξεις για να περιγράψει μία έννοια. Αυτό όμως αποδεικνύει μικρό εύρος και χαμηλή ένταση ενεργειακού φορτίου.

– Λοιπόν και βέβαια αλλάζουν οι άνθρωποι αλλά για όσο καιρό υπάρχουν πρέπει να τους θεωρούμε και να είναι αναντικατάστατοι. Παράλληλα βέβαια, θα πρέπει έγκαιρα να ετοιμάζουμε τους αντικαταστάτες, οι οποίοι την τελική άσκησί τους, θα πρέπει να την κάνουν κοντά στον προηγούμενο «αναντικατάστατο».

– Η «ανωτροπική τροφή», για το μεν σαρκικό σώμα, είναι οι μη ερεθιστικές- ηδονιστικές υλικές τροφές, για την δε ψυχή, οι νοητικές εντυπώσεις «ερωτικού» επιπέδου, οι οποίες οδηγούν στην Αρετή. (πρβλ. το μέρος του βιβλίου στο οποίο σου μιλώ για τη διασκέδασι, και την ψυχαγωγία).

– Η κορυφή του φροϋδικού παγόβουνου (συνειδητό), όλο και μικραίνει, καθώς το παγόβουνο βουλιάζει από τα έρμα των εγωιστικών επιθυμιών-ηδονών, που συνεχώς επισωρεύει. Κι αυτό είναι το χειρότερο’ το ότι δηλαδή ο άνθρωπος δεν μπoρεί πλέον να επικοινωνήσει ορθά με τον εαυτό.

– Από αυτή τη θεώρησι απορρέει το μεγαλείο και η αναγκαιότητα για το ανθρώπινο γένος, των ποιητών του, οι οποίοι είναι ποιητές, στο βαθμό που είναι γλωσσοπλάστες’ και είναι δημιουργοί κατα κυριολεξία = προσφέρουν στο δήμο-, στο βαθμό που βοηθούν τους συνανθρώπους τους, να λεκτικοποιήσουν τα συναισθήματα, τα βιώματά τους κι έτσι να ρίξουν φως συνειδητότητας στον ασυνείδητο ψυχισμό τους.

– Η συνειδητότητα-ατομική και συλλογική – αποκτάται, στο βαθμό που κατακτάται η επίγνωση των «αφηρημένων» λέξεων. Αν μου ζητούσες να σου σχηματοποιήσω, να σου κάνω πιο απτή την έννοια της ψυχής – ιδιαίτερα ως διακριτικό γνώρισμα του ανθρώπου-, πιστεύω ότι δεν θα απείχα πολύ αν σου έλεγα ότι είναι «η επίγνωση του αθροίσματος των εννοιών των αφηρημένων λέξεων. Φυσικά όχι οι λέξεις καθαυτές, αλλά το ενεργειακό τους φορτίο.

– …αφθονία σημαίνει «χωρίς φθόνο» και προήλθε από την αντίληψι των προγόνων μας ότι κατά τη χρονιά που οι σοδειές των καρπών της γης ήσαν μεγάλες, πίστευαν πως τούτο οφείλονταν στο ότι οι θεοί δεν τους «εφθόνησαν» και συνεπώς αρχικά έκαμναν χρήσι της λέξεως, μόνον επί των καρπών της γης

– Διότι ενόρασι σημαίνει άντληση πληροφοριών από εντός μου -με καθαρό και έμπειρο μάτι- και διόραση το ίδιο, αλλά από τον περιβάλλοντα κόσμο ορατό και αόρατο, πάντα με την βοήθεια του Θεού. Τέλος ο διαλογισμός συνίσταται στην επεξεργασία και αλληλοσυσχέτιση αυτών των δεδομένων και την εξαγωγή συμπερασμάτων για επίτευξι – σε ό,τι αφορά τον διαλογιζόμενο-, της αρμονικής ενώσεως του σύμπαντος, μέλος του οποίου νοιώθει οτι είναι.

Την διάκριση και την Αλήθεια, τις συνδέει η Δικαιοσύνη, δια της οποίας επιτελούνται τα έργα της Αγάπης.

– Η Αλήθεια ως «ουσία» της Υποστάσεως του Λόγου, δεν είναι δυνατόν να βιωθεί ή έστω να εννοηθεί, αρα ούτε και να ονοματισθεί. Το όνομα λοιπόν «Αλήθεια», αφορά το βίωμα τής ιδεατής εσχατιάς του Λόγου, ως αιτίου της υπάρξεως του παντός.

– Πίστη όμως μπορεί να έχει ο μαθητής όταν φθασεί στην επίγνωση’ γι’ αυτό προτείνω ν’ αποφεύγουμε και τις φράσεις που δηλώνουν διαβαθμίσεις της Πίστεως και ας κρατάμε την λέξι Πίστι μόνο για την περίπτωση της απολύτου βεβαιότητος, απηλαγμένης όμως κάθε ίχνους φανατισμού.

– …πραγματική «ελευθερία» η οποία είναι μία και μόνη: Η Συνειδητή -η εν επίγνώσει- αφοβία. «Ο μη φοβούμενος ελεύθερος εστί».

– Έτσι λοιπόν στο κοντινό μέλλον, ο άνθρωπος καλείται να παλέψει όχι μόνο με τις επιδράσεις τού Σατανά, αλλά και με τους ηλεκτρονικούς δαίμονες, με τους οποίους θα τον βομβαρδίζουν συνάνθρωποί του χρησιμοποιώντας τις ηλεκτρονικές μηχανές τους, ώστε να τον έχουν υποχείριό τους. Καταλαβαίνεις λοιπόν πόσο ευρύτερη συνειδητότητα πρέπει να διαθέτει, για να μπορέσει κάπως να αντισταθεί;
Ποιός λοιπόν θα του την προσφέρει;

 

Συνεχίζεται…

(μέρος α’)

(μέρος β’)

(μέρος γ’)

by SearchingΤheMeaningOfLife


3 responses to “«Σήμερα ονομάζουμε πλούσια τη γλώσσα η οποία διαθέτει πολλές λέξεις για να περιγράψει μία έννοια. Αυτό όμως αποδεικνύει μικρό εύρος και χαμηλή ένταση ενεργειακού φορτίου.»~Στρατής Οικονόμου

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.

The New World(Natun Prithibi)

Viewing the world with a different vision!

The Movie and the Muse

Film poetry and musings

Aspiring Blog

Weekly Wisdom

Moonlight

Si près du ciel nocturne

Gods Glory

All things new will take you not only into the presence of God but into the depths of your faith daily

Les Écureuils Malins

CONSEILS, ASTUCES & BONNE HUMEUR

Theo-Herbots-Freelance-Journalist-Fotograaf

Gedachten over Levensstijl en Gezondheid. Een gezondheid 😀 en Fotografie💥-Blog 💌Speciaal voor U ✅, Samen met U ✅, Samen door U ✅💚

Pieter Dierckx

word and image / mot et image / woord en beeld

Αρέσει σε %d bloggers: